ஞாயிறு, 23 ஜூன், 2019

1312. வ.ரா. - 6

குப்பண்ணா
வ.ரா. 


1943-இல் ‘சுதேசமித்திர’னில் வந்த ஒரு நடைச் சித்திரம்.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வ.ரா.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக