சனி, 4 பிப்ரவரி, 2023

2458. சங்கீத சங்கதிகள் - 350

கானமும் காட்சியும் - 4

“நீலம்” சுதேசமித்திரனில்’ 1944-இல் வந்தது இந்தக் கட்டுரை. சென்னையில் மாம்பலத்தில் உள்ள தியாகப் பிரும்ம கான சபையின் முதல் கச்சேரியைச்  செய்தது யார் என்ற குறிப்பும் உள்ளது.


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள்  
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

2457.வெ. சாமிநாத சர்மா - 21

விடுதலைக்கு வித்திட்ட கடிதம்

வெ.சாமிநாத சர்மா


'வரலாறு கண்ட கடிதங்கள்' என்ற தொடரில் வந்த ஒரு கட்டுரை.


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வெ.சாமிநாத சர்மா

Allan Octavian Hume

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

வெள்ளி, 3 பிப்ரவரி, 2023

2456. நட்சத்திரங்கள் -24

தென்னாட்டு வீரகேசரியும் சினிமா சங்கீத பூஷணமும்

அறந்தை நாராயணன்

[ பி.பி.ரங்காச்சாரி]
                                          
[ சி.வி.வி.பந்துலு]

[ நன்றி; தினமணி கதிர், பாபு பழனியப்பன்]


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

2455. சரோஜா ராமமூர்த்தி - 6

அபலை

ஸி.ஆர்.சரோஜா


கலைமகளில் 1940-இல் வந்த கதை. அது 'ஸி.ஆர்.சரோஜா' து.ராமமூர்த்தியைத் திருமணம் செய்துகொள்வதற்கு முன்!


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

வியாழன், 2 பிப்ரவரி, 2023

2454. ஓவிய உலா - 52

கார்ட்டூன் காட்சிகள் -9: கொத்தவால் சாவடியில்

'செல்லம்'


[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா  

கார்ட்டூன் காட்சிகள் 

From Kotwal Chavadi to Koyambedu: Sriram V

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!