திங்கள், 6 டிசம்பர், 2021

1988. சங்கீத சங்கதிகள் - 297

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 31

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

மேலும் ஆறு தியாகராஜரின் கீர்த்தனைகள் இதோ

இவை 1937-இல் சுதேசமித்திரனில்  வெளியானவை.


                    

                             

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!ஞாயிறு, 5 டிசம்பர், 2021

1987. ந.பிச்சமூர்த்தி - 5

இரும்பும் புரட்சியும்

ந.பிச்சமூர்த்தி


டிசம்பர் 4. ந.பிச்சமூர்த்தியின் நினைவு தினம்
 [ நன்றி: சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
ந.பிச்சமூர்த்தி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

சனி, 4 டிசம்பர், 2021

1986. முருகன் - 16

நட்போடு அருளும் எட்டிகுடியான்

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன்[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your pc and then read after zooming. ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

வெள்ளி, 3 டிசம்பர், 2021

1985. ஏ.எஸ்.பி. ஐயர் - 3

வாழையும் தென்னையும்

ஏ.எஸ்.பி.ஐயர்டிசம்பர் 2. ஏ.எஸ்.பி. ஐயரின் பிறந்த தினம்.[ நன்றி: சுதேசமித்திரன்]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஏ.எஸ்.பி. ஐயர்  

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.


வியாழன், 2 டிசம்பர், 2021

1984. அநுத்தமா - 4

அங்கயற்கண்ணி
அநுத்தமா


டிசம்பர் 3. அநுத்தமாவின் நினைவு தினம். 1947-இல் மணியம் அவர்களின்  மணியான ஓவியங்களுடன் கல்கியில் வந்த , பரிசு பெற்ற கதை இதோ. இதுவே அவர் கல்கியில் எழுதிய முதல் கதை என்று எண்ணுகிறேன். !

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
அநுத்தமா

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!