புதன், 26 ஜனவரி, 2022

2014.பாடலும் படமும் - 142

 தொழுதிடல் மறக்கிலோமே! 

[  ஓவியம்: கனு தேசாய் ]

'கல்கி' குடியரசு மலரில் (1950) வந்த முகப்புப் படமும், பட விளக்கமும் .

=====

தேவி! இன்று நீ அருள் புரிந்துவிட்டாய். உன் அருள் பெற்ற நாங்கள் அடையும் பேரானந்தம் சொல்லி முடியாது. இவ்வளவு கருணை கூர்ந்து அருள் புரிந்தமைக்காக உன்னை வணங்குகிறோம். 

ஆனாலும் நீ அருள் புரிவதற்கு முன் எங்களை எத்தனை ஆண்டுகள் எப்படி எப்படி எல்லாம் சோதித்தாய்! எங்கள் உயிருக்குயிரான தலைவர்களைச் சிறையில் வாடி மெலியச் செய்தாய்! எங்கள் கண்ணுக்குக் கண்ணான தூயோர்களை நாடு கடத்தி நலியச் செய்தாய். அந்தச் சோதனைக் காலத்தில் அவர்கள்

இதந்தரு மனையின் நீங்கி
   இடர்மிகு சிறைப்பட் டாலும்
பதந்திரு இரண்டும் மாறிப்
   பழிமிகுந் திழிவுற் றாலும்
விதந்தரு கோடி இன்னல்
   விளைந்தெனை அழித்திட் டாலும்
சுதந்திர தேவி! நின்னைத்
   தொழுதிடல் மறக்கி லேனே!

என்று உறுதி கூறி வந்தது எங்கள் மகாகவி பாரதியின் அமுதவாக்கில் வெளியாகி யிருக்கிறது. அத்தகைய மகான்களின் தவ வலிமையினாலேதான் இன்று உன் அருள் பெற்றோம். பாரதக் குடியரசு உதயமாகும் இந்த நன்னாளில் மற்றும் ஒரு முறை அந்த மகா கவியின் வாக்கைக் கூறி உன்னை வணங்குகிறோம்.

" சுதந்திர தேவி! நின்னைத் தொழுதிடல் மறக்கிலோமே! "  

 
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா 

பாடலும், படமும்

பாடலும்படமும் : 1 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

செவ்வாய், 25 ஜனவரி, 2022

2013. சங்கீத சங்கதிகள் - 300

இசையின் அழகை உணர்ந்தவர் 

'ஸ்பென்ஸர்' ஆர்.வேணுகோபால்


ஜனவரி 25. டி.கே.ஜயராமன் அவர்களின் நினைவு தினம்.

 கல்கியில் 1980-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.[நன்றி: கல்கி]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

திங்கள், 24 ஜனவரி, 2022

2012. வசுமதி ராமசாமி - 6

தேவியின் கடிதங்கள் -4

வசுமதி ராமசாமி 


 கல்கியில் 1956-இல் தொடங்கிய  இந்தத் தொடரிலிருந்து மேலும்  மூன்று  கடிதங்கள் இதோ.
[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வசுமதி ராமசாமி 


பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

ஞாயிறு, 23 ஜனவரி, 2022

2011. சங்கீத சங்கதிகள் - 299

ஐயன் சங்கடமும் ஐயாவாள் சங்கீதமும்

ரா.கணபதி 


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 


சனி, 22 ஜனவரி, 2022

2010. வ.ரா. - 10

பாரதமணி

வ.ரா.


'பாரதமணி' இதழில் 1938-இல் வந்த கட்டுரை.


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வ.ரா.