சனி, 23 மே, 2020

1546. நட்சத்திரங்கள் - 6

செந்தமிழ் விறலி  டி.ஏ.மதுரம்
அறந்தை நாராயணன்மே 23. டி.ஏ.மதுரம் அவர்களின் நினைவு தினம்.

[ நன்றி: தினமணி கதிர் ]

[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

நட்சத்திரங்கள்

வெள்ளி, 22 மே, 2020

1545. கதம்பம் - 23

வெற்றியில் தோல்வி கண்டவர் 
மே 22. சர் ஆர்தர் கானன் டாயிலின் பிறந்த தினம்.  அவருடைய பல ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் கதைகளைத் தமிழில் கொடுத்தவர் ஆரணி குப்புசாமி முதலியார். அவருடைய ஆனந்தசிங்  கதைகளை இங்கே படிக்கலாம்.

[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஆரணி குப்புசாமி முதலியார்: பசுபதிவுகள்வியாழன், 21 மே, 2020

1544. ஓவிய உலா - 13

விசித்திர விக்கிரகம்
மே 20. காஞ்சி மகாசுவாமிகளின் பிறந்த தினம்.

ஓவியர் வினுவின்  வண்ணப் படங்கள்,  பட விளக்கங்கள், தொடர்புள்ள வினு அவர்களின் கட்டுரை ஆகியவற்றைப் பாருங்கள், படியுங்கள்!


[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா

புதன், 20 மே, 2020

1543. சங்கீத சங்கதிகள் - 232

மகாராஜபுரம் சந்தானம் பேட்டி
மே 20. மகாராஜபுரம் சந்தானத்தின் பிறந்த தினம்.
[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

[ நன்றி : கல்கி ] 

 தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள்

ஞாயிறு, 17 மே, 2020

1542. கதம்பம் - 22

நனவோடை எழுத்தாளர் 'நகுலன்'மே 17. எழுத்தாளர் நகுலனின் நினைவு தினம்


' அமுதசுரபி'யில் வந்த அஞ்சலி.
'தினமணி'யில் வந்த ஒரு கட்டுரை இதோ.
[ நன்றி : அமுதசுரபி, தினமணி ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

நகுலன் (எழுத்தாளர்): விக்கிப்பீடியா