வியாழன், 17 அக்டோபர், 2019

1378. பி.ஸ்ரீ. - 25

மெய்விளங்கிய அன்பர்கள் :  சிவதர்மமும் சமதர்மமும்
பி.ஸ்ரீ.
1948-இல் அறிஞர் பி.ஸ்ரீ. “சுதேசமித்திர”னில் எழுதிய ஒரு தொடரிலிருந்து இன்னொரு கட்டுரை.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி. ஸ்ரீ படைப்புகள்

புதன், 16 அக்டோபர், 2019

1377. சின்ன அண்ணாமலை - 5

காணக் கண்கோடி வேண்டும் - 1
சின்ன அண்ணாமலை


சின்ன அண்ணாமலை ‘வெள்ளிமணி’ இதழில் 1947-இல்  எழுதிய பல பயணக் கட்டுரைகளில் இது ஒன்று.. பின்னர் இவை ‘கண்டறியாதன கண்டேன்’ என்ற நூலில் வந்தன என்று நினைக்கிறேன்.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சின்ன அண்ணாமலை 

செவ்வாய், 15 அக்டோபர், 2019

1376. சங்கீத சங்கதிகள் - 205

அருணாசலக் கவியின் பாட்டுக்கள் - 8
அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது
1944-இல் ‘சுதேசமித்திர’னில் வந்த மேலும் இரண்டு பாடல்கள் இதோ!
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள்

திங்கள், 14 அக்டோபர், 2019

1375. தேவன் - 25

சக்தி மோதிரம்
'தேவன்' இதோ இன்னொரு 'மல்லாரி ராவ்' கதை.  விகடனில் 50 -களில் வந்த கதை.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஞாயிறு, 13 அக்டோபர், 2019

1374. வி.ஆர்.எம்.செட்டியார் - 4

தாகூரை உலகறியச் செய்த ஏட்ஸ்
வி.ஆர்.எம்.செட்டியார் 'சக்தி' யில் 1941 -இல் வந்த கட்டுரை.[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள  பதிப்புகள்:
வி.ஆர்.எம்.செட்டியார்