ஞாயிறு, 17 மார்ச், 2019

1251. க.நா.சுப்ரமண்யம் - 3

தமிழகம் -2
க.நா.சுப்ரமண்யம்

தமிழகம் -1

‘சுதேசமித்திர’னில் 1936-இல் வந்த இரண்டாம் பகுதி இதோ.

[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

க.நா.சுப்ரமண்யம்

சனி, 16 மார்ச், 2019

1250. பாடலும் படமும் -55

சனி பகவான்
கி.வா.ஜகந்நாதன்

[ ஓவியம்: எஸ்.ராஜம் ]


படத்தில், கழுகு வாகனத்தின்மேல் அமர்ந்திருக்கும் சனிபகவான் திருவுருவத்தைக் காணலாம். இவன் உருவமும் உடையும் அணியும் மணியும் மலரும், கருமையும் நீலமும் உடையனவாக ஒவியர் எழுதியிருக்கிறார் சடையுடையவனாகவும் சூலமும் வில்லும் அம்பும் பூண்டவனாகவும் காட்சி தருகிறான் சனி, வலக்கால், சற்றே மெலிந்து தோன்றுகிறது. இடப்பக்கத்தில், மேலே கும்பமும் முதலேயும் உள்ளன. அவை கும்ப ராசிக்கும் மகர ராசிக்கும் இவன் தலைவன் என்பதைக் குறிப்பிக்கின்றன. பின்னே உள்ள மேருமலை, சனி அதனை வலம் வருபவன் என்பதற்குச் சான்றாக நிற்கிறது.

பார்ப்பதற்கு அச்சத்தை விளைவிக்கும் உருவங்கொண்ட இவனுடைய வலப்பக்கத்தில் கீழே, எருமைக் கடாவின்மேல் யமன் அமர்ந்திருக்கிறான். இவன் சனிக்கிரகத்தின் அதிதேவதை. இடப்பக்கத்தில் பிரத்தியதி தேவதையாகிய பிரஜாபதி ஆசனத்தில் வீற்றிருக்கும் கோலத்தில் தோன்றுகிறான்.

சனியை ஆயுஷ்காரகனாகச் சொல்வது சோதிட நூல். இவனை வழி பட்டு இவனுடைய அருளுக்கு உரியவர்களானால் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழலாம். இவனைப்போல் கெடுப்பவரும் இல்லை; இவனைப்போல் கொடுப்பவரும் இல்லை.

வெய்யசுட ரோன்சாயை மேவுமகன், சூற்கரத்தான் 
பைய நடக்கின்ற பங்கு, கரு-மெய்யன் 
இனியன் அருளுங்கால், இன்றேல் கொடியன், 
சனியன்.அவன் சீற்றம் தவிர்

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பாடலும், படமும்

[ மேலும் நவக்கிரகங்களைப் பற்றி அறிய விரும்பினால், 
  என்ற நூலைப் படிக்கவும்.]

வெள்ளி, 15 மார்ச், 2019

1249. ராகவ எஸ். மணி -1

ஹோஜ்ஜாவின் “புத்திசாலிக் கதை” -1


அண்மையில் ( 22 ஜனவரி, 2019 ) மறைந்த இனிய நண்பர் ராகவ எஸ். மணியின்  நினைவில் நாடோடிக் கதைகளிலிருந்து அவர் தொகுத்து,  ஓவியங்களும் வரைந்து  பழனியப்பா பிரதர்ஸ் வெளியிட்ட சிறுவர் நூலிலிருந்து ஒரு கதையை இங்கே வெளியிடுகிறேன்.


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
வியாழன், 14 மார்ச், 2019

1248. ஏ.கே.செட்டியார் - 5

பம்பாயில் கண்டவை
ஏ.கே.செட்டியார் 


‘சக்தி’ இதழில் 1941-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
ஏ.கே.செட்டியார்

புதன், 13 மார்ச், 2019

1247. சங்கீத சங்கதிகள் - 181

அருணாசலக் கவியின் பாட்டுக்கள் - 5
அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது

1944-இல் ‘சுதேசமித்திர’னில் வந்த மேலும் இரு பாடல்கள் இதோ!
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள்