ஞாயிறு, 8 டிசம்பர், 2019

1411. பாரதி - 4

இதோ ஒரு அற்புதம்!
'கல்கி' 


முந்தைய 'பாரதி மண்டபப் 'பதிவுகளின் தொடர்ச்சியாகக் 'கல்கி' இதழின் 'பாரதி மண்டப'ச் சிறப்பிதழான 12 அக்டோபர், 47 இதழிலிருந்து சில படைப்புகளைத் தொடர்ந்து  இடுகிறேன்.


முதலில் 'கல்கி' எழுதிய தலையங்கம்.

அடுத்ததாக,  இன்னொரு கட்டுரை.  மணிமண்டப நிதிக்கு உதவியவர்களைப்  பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. இத்தகைய கட்டுரைகள் கல்கியில் வாராவாரம் வந்துகொண்டிருந்தன. 

இந்தக் கட்டுரையில் தேவன்' எழுதிய 'மைதிலி' நாடகம் மூலம்  நிதி திரட்டப்பட்டதையும்  சொல்கிறது. ( இதில் ஒரு "முரண்' என்னவென்றால் 'கல்கி' விகடனில் ஆசிரியராக இருந்தபோது இந்த நாவலை விகடனில்  வெளியிட மறுத்துவிட்டார்! பின்னர் , துமிலனின் பரிந்துரையின்படி 'நாரதர்' இதழில் 'தேவன்' மைதிலியை வெளியிட்டார். 'தேவன்' விகடனில் எழுதாத தொடர் இது ஒன்றுதான்!   அப்படிப்பட்ட அந்த நாவலின் நாடக உரு அரங்கேறியதும், அதைப் பற்றிக் 'கல்கி'யில் வந்த குறிப்பும்    'தேவனை'த் திருப்தி செய்திருக்கவேண்டும்! )'மைதிலி' நாடக விளம்பரம்:


[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள சில பதிவுகள்:
பாரதி மணிமண்டபம்: மற்ற கட்டுரைகள் 

பாரதி

'கல்கி’ கட்டுரைகள்

சனி, 7 டிசம்பர், 2019

1410. தென்னாட்டுச் செல்வங்கள் - 27

தஞ்சை பெரியகோயில் - 2
'சில்பி'
[ நன்றி: சக்தி விகடன் ]

  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

தென்னாட்டுச் செல்வங்கள்/சில்பி

வெள்ளி, 6 டிசம்பர், 2019

1409. பாரதி - 3

அமரகவி முந்தைய 'பாரதி மண்டபப் 'பதிவுகளின் தொடர்ச்சியாகக் 'கல்கி' இதழின் 'பாரதி மண்டப'ச் சிறப்பிதழான 12 அக்டோபர், 47 இதழிலிருந்து சில படைப்புகளைத் தொடர்ந்து  இடுகிறேன்.

அன்று பிரபலமாய் இருந்த மூன்று கவிஞர்கள் எழுதிய பாடல்கள் இதோ.

தொடர்புள்ள சில பதிவுகள்:

வியாழன், 5 டிசம்பர், 2019

1408. சங்கீத சங்கதிகள் - 209

வீணை சண்முக வடிவு
கல்கி1957-இல் கல்கி இதழில் வந்த கட்டுரை.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : கல்கி ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


புதன், 4 டிசம்பர், 2019

1407. வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி - 19

ன் வாழ்க்கையின் அம்சங்கள் -15
வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி 
சுதேசமித்திர’னில்  1941-இல் வந்த  இரு கட்டுரைகள்


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி: சுதேசமித்திரன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி