வியாழன், 30 ஜூன், 2022

2171. கதம்பம் - 98

மந்திரத்தின் தந்தை

ஸோமாஸ்


ஜூன் 30. தாதாபாய் நௌரோஜியின் நினைவு தினம்
[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

[நன்றி: கல்கி]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

தாதாபாய் நௌரோஜி: விக்கி

Dadabhai Naoroji: Wiki

 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


புதன், 29 ஜூன், 2022

2170. தி.ஜானகிராமன் - 10

நடனக் க(வ)லை

தி.ஜானகிராமன்
ஜூன் 28. தி.ஜா வின் பிறந்த தினம்.
[ நன்றி ; சிவாஜி ] 

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

தி.ஜானகிராமன் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

2169. நட்சத்திரங்கள் - 17

 பழம்பெருமை பேசினால் போதுமா?


ஜூன் 29. ஆர்.எஸ்.மனோகரின் பிறந்த தினம்.

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

செவ்வாய், 28 ஜூன், 2022

2168.சங்கீத சங்கதிகள் - 317

இசையுலகில் இன்னோரிடிஜூன் 28. ஆலத்தூர் சுப்பையர்( சிவசுப்பிரமணிய ஐயர்)-இன் நினைவு தினம்.அவர் 1965-இல் மறைந்தவுடன் 'கல்கி' வெளியிட்ட அஞ்சலி.[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

[ நன்றி : கல்கி ] 

 தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள்
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

திங்கள், 27 ஜூன், 2022

2167. சங்கீத சங்கதிகள் - 316

யார் இந்தச் சிறுமி?


ஜூன் 27. 'சங்கீத கலாநிதி' டி.எம்.தியாகராஜனின் நினைவு தினம். 

அவரைப் பற்றிக் 'கல்கி'யில் வந்த வித்தியாசமான ஒரு பார்வை! 
[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

[ நன்றி : கல்கி ] 

 தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!