ஞாயிறு, 11 ஏப்ரல், 2021

1847. கஸ்தூரிபாய் காந்தி -2

அன்னை கஸ்தூரி
எம்.எல்.சபரிராஜன்
ஏப்ரல் 11. கஸ்தூரி பாய் காந்தியின் பிறந்த தினம்.

'சக்தி' இதழில் 1944-இல் வந்த கட்டுரை.                                            
[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

கஸ்தூரிபாய் காந்தி

சனி, 10 ஏப்ரல், 2021

1846. சங்கீத சங்கதிகள் - 278

அமெரிக்காவில் நமது இசை 
எஸ்.ராமநாதன்


ஏப்ரல் 8. டாக்டர் எஸ்.ராமநாதனின் பிறந்த தினம்.

அவருடைய அமெரிக்கப் பயணம் பற்றியும், அமெரிக்காவில் நமது இசையைப் பற்றியும் 'கல்கி'யில் 1964-இல் வந்த  கட்டுரைகள்.
[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


சங்கீத சங்கதிகள்

வெள்ளி, 9 ஏப்ரல், 2021

1845. சங்கீத சங்கதிகள் - 277

காருகுறிச்சி சகோதரர்களின் நாதஸ்வர கானம்

ஈ.கிருஷ்ணய்யர் 


ஏப்ரல் 6. காருகுறிச்சி அருணாசலத்தின் பிறந்த தினம். இந்த ஆண்டு அவருடைய நூற்றாண்டு வருடமும் கூட.

இந்தக் கட்டுரை 1954-இல் கல்கியில் வந்தது. இதைப் பற்றித் தான் கு.அழகிரிசாமி தன் கட்டுரை  யில் குறிப்பிடுகிறார். 


[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


சங்கீத சங்கதிகள்


வியாழன், 8 ஏப்ரல், 2021

1844. சங்கீத சங்கதிகள் - 276

முசிரி சுப்ரமணிய ஐயர்
கோட் வாத்தியம் துரையப்ப பாகவதர்ஏப்ரல் 9. முசிரி சுப்பிரமணிய ஐயரின் பிறந்த தினம்.
1949 -இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.


[ நன்றி: கல்கி]
[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள்

கல்கி - 3: மீசை வைத்த முசிரி! திரைப்பட விமர்சனம்

கச்சேரிக் கதைகள்: முசிரி சுப்பிரமணிய ஐயர்

முசிரி: பசுபதிவுகள்

புதன், 7 ஏப்ரல், 2021

1843. மொழியாக்கங்கள் - 7

போலீஸ் நாய்
[ மூலம்: ரஷியக்  கதை  மொழியாக்கம்: துமிலன் ]

[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்;