வியாழன், 6 அக்டோபர், 2022

2256. எல்லார்வி - 2

இல்லற தெய்வம்

'எல்லார்வி'


1957-இல் வந்த கதை.

[ நன்றி: உமா]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
எல்லார்வி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


புதன், 5 அக்டோபர், 2022

2255. சிறுவர் மலர் - 26

துப்பறியும் சுப்புடு - 9

‘சந்தனு’


’துப்பறியும் சாம்பு’வை நினைவுபடுத்தும் இந்தத் தொடர் சுதேசமித்திரனில் 1956-இல் வந்தது.


[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சிறுவர் மலர்
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

செவ்வாய், 4 அக்டோபர், 2022

2254. பாடலும் படமும் - 150

'இராமரதம்' 

எஸ்.ராஜம் 'ஹனுமான்' பத்திரிகையில் 1939-இல்  'சங்கு' சுப்பிரமணியத்தின்  கவிதைக்கு 'இராம ரதம்' என்ற தலைப்பில்  எஸ்.ராஜம் வரைந்த ஓர் அரிய ஓவியம். 

அப்போது 20- வயதான அவரை 'மாஸ்டர் ராஜம்' என்றுதான் பத்திரிகை கூப்பிடுகிறது!  

ராம-லக்ஷ்மணர்களைத் தோள்களில் தூக்கிக்கொண்டு செல்கிறார் ஹனுமான்! பின்னால் ஜாம்பவான், மற்ற வானரங்கள் வருகின்றனர்.

(  இத்தகையக் காட்சியை நான் வால்மீகியிலோ, கம்பனிலோ பார்த்த நினைவில்லை! 'சங்கு' சுப்பிரமணியத்தின் அருமைக் கற்பனை என்று எண்ணுகிறேன்.  'ஹனுமான்' இதழுக்குப் பொருத்தமாய் உள்ளதே!) 
[ நன்றி: 'ஹனுமான்' ]
[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா 

பாடலும், படமும்

பாடலும்படமும் : 1 

இராமாயணம் 

எஸ்.ராஜம்

S Rajam - A Rare Gem Indeed : FB Page devoted to Sr S.Rajam 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


2253. ய.மகாலிங்க சாஸ்திரி - 2

காப்பி வேண்டாம்

ய.மகாலிங்க சாஸ்திரி


[ நன்றி: சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
ய.மகாலிங்க சாஸ்திரி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

திங்கள், 3 அக்டோபர், 2022

2252.கவிஞர் சுரபி - 10

புனிதனின் புனர்ஜன்மம்

சுரபி

[ நன்றி: சக்தி ]


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!