ஞாயிறு, 9 ஜனவரி, 2011

அகாடமியில் மாலை ஆறு மணி

அகாடமியில் மாலை ஆறு மணி 
‘வாணி’ 

[ஓவியர்  ‘வாணி’ ]


ஓவியர்களிலேயே விகடனில் மிக அதிக காலம் (சுமார் 35 வருடங்கள்) பணியில் இருந்தவர் :வாணி’.  வெங்கடரமணி என்பது அவருடைய  இயற்பெயர். அதைச் சுருக்கி 'வாணி'யாக்கியவர் ’தேவன்’ . 1957 க்குப் பின் விகடனில் இவர் படங்கள் அதிகமாய் வரத் தொடங்கின. 

சென்னையில் சங்கீத ஸீசனில்  சங்கீத அகாடமியில் ஒரு நாள் மாலை :
’வாணி’ வரைந்த  அழகான நகைச்சுவைச் சித்திரம். ( விகடன் 24-12-2008 இதழுடன் இணைப்பு.) 

[ நன்றி: ஆனந்த விகடன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

சிரிகமபதநி

சங்கதி -2 :”மாலி”யின் கைவண்ணம் 

சங்கீத முக பாவங்கள் : போட்டோ :மாலி

மாமாங்க மாறுதல்கள் ! -1 ; ..மாலி-சில்பி

சங்கீத சங்கதிகள் : மற்ற கட்டுரைகள்