வெள்ளி, 30 ஜூன், 2017

755. சங்கீத சங்கதிகள் - 125

கலாநிதிகள் மறைவு 


ஜூன் 30, 1945. இரு சங்கீத கலாநிதிகள் காலமான தினம். 

இதோ, அச்சமயம் ‘சுதேசமித்திரனில்’ வந்த கட்டுரை.


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக