புதன், 23 அக்டோபர், 2019

1379. வ.வே.சு.ஐயர் - 6

நம் பெண்கள்
வ.வே.சு. ஐயர்


‘சக்தி’ இதழில் 1942-இல் வந்த கட்டுரை.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வ.வே.சு.ஐயர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக