ஞாயிறு, 11 அக்டோபர், 2020

1652. தாகூர் - 7

கவி ரவீந்திரர் 
'ஸரஸி'


'சக்தி' யில் 1941 -இல் வந்த கட்டுரை.[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
தாகூர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக