சனி, 1 ஆகஸ்ட், 2020

1592. எம்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர் - 6

தஞ்சை மகளிர் தீக்குளி
எம்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர்


‘சக்தி’ இதழில் 1943-இல் வந்த ஒரு படைப்பு.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
எம்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக