செவ்வாய், 9 பிப்ரவரி, 2016

உ.வே.சா. -3

மஹாமஹோபாத்தியாயரை நான் முதன்முதல் சந்தித்தது 
பம்மல் சம்பந்த முதலியார்பிப்ரவரி 1. ”தமிழ் நாடகத் தந்தை” பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் பிறந்த தினம்.

பிப்ரவரி 19. உ.வே.சா. அவர்களின் பிறந்த தினம்.

இருவரையும் சேர்ந்து நினைக்கச் செய்யும் ஒரு கட்டுரை இதோ!

உ.வே.சா வின் 80-ஆவது பிறந்த தினவிழாத் தொடர்பில் கலைமகளில் 1935-இல் வெளியான கட்டுரை இது.[ நன்றி: கலைமகள் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

உ.வே.சா 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக