சனி, 23 மார்ச், 2019

1255. பாரதி - 1

பாரதியின் மந்திரக் கவிகள்
ரா.நாராயணன்‘சக்தி’ இதழில் 1940-இல் வந்த கட்டுரை.[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக