வெள்ளி, 29 மார்ச், 2019

1257. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 26

தொழில் 
கொத்தமங்கலம் சுப்பு

‘சக்தி’ இதழில் 1946 -இல் வந்த ஒரு கவிதை[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


கொத்தமங்கலம் சுப்பு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக