வெள்ளி, 15 நவம்பர், 2019

1392. சின்ன அண்ணாமலை - 6

காணக் கண்கோடி வேண்டும் - 2
சின்ன அண்ணாமலைசின்ன அண்ணாமலை ‘வெள்ளிமணி’ இதழில் 1947-இல்  எழுதிய இன்னொரு பயணக் கட்டுரை.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சின்ன அண்ணாமலை 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக