சனி, 28 அக்டோபர், 2017

884. பி.ஸ்ரீ. - 21

மெய்விளங்கிய அன்பர்கள் :  
சேக்கிழாரும் கிராம ஆட்சியும்
பி.ஸ்ரீ.

அக்டோபர் 28. பி.ஸ்ரீ அவர்களின் நினைவு தினம்.
1948-இல் அறிஞர் பி.ஸ்ரீ. “சுதேசமித்திர”னில் எழுதிய ஒரு தொடரிலிருந்து இன்னொரு கட்டுரை.[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி. ஸ்ரீ படைப்புகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக