சனி, 30 டிசம்பர், 2017

950. நட்சத்திரங்கள் -3; வி.நாகையா

சித்தூர் வி. நாகையா 
அறந்தை நாராயணன்


டிசம்பர் 30. நாகையாவின் நினைவு தினம்.
[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

நட்சத்திரங்கள்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக