புதன், 31 ஜனவரி, 2018

977. க.நா.சுப்ரமண்யம் - 1

ஸலூனில் கருமி
க.நா.சுப்ரமண்யம்ஜனவரி 31. க.நா.சு . வின் பிறந்த தினம்.

‘சக்தி’ யில் 1940-இல் வந்த ஒரு ‘செக்காவ் சித்திரம்’.
(  ஆண்டன் செக்காவின் பிறந்த தினம் - ஜனவரி 29


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

க.நா.சுப்ரமண்யம்

க. நா. சுப்ரமண்யம்: விக்கிப்பீடியா 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக