திங்கள், 5 செப்டம்பர், 2016

வ. உ. சி. -1

சிதம்பரனார் வாழ்க!
ம.பொ.சிவஞானம்



செப்டம்பர் 5. வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களின் பிறந்த தினம். அவரைப் பற்றி ம.பொ.சி. அவர்கள் ‘சக்தி’ இதழின் சுதந்திர மலர் (08-1947) -இல் எழுதிய கட்டுரை இதோ!





[ நன்றி : சக்தி ] 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
வ. உ. சி.

ம.பொ.சி

1 கருத்து:

கருத்துரையிடுக