புதன், 8 மே, 2019

1280. புதுமைப்பித்தன் - 5

வருகிறார்கள் போகிறார்கள்
ல.சண்முகசுந்தரம்

அவர் 48-இல்  மறைந்தவுடன்  சக்தி இதழில் வந்த கட்டுரை.
[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 
புதுமைப்பித்தன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக