சனி, 29 ஜூன், 2019

1315. திருலோக சீதாராம் - 2

மொழிபெயர்ப்புக் கலை 
திருலோக சீதாராம்



சிவாஜி’ இதழின் 1960 சுதந்திர மலரில் வெளியான கட்டுரை. திருச்சி வானொலியில் ஒலிபரப்பானது. 



 [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக