ஞாயிறு, 9 ஜூன், 2019

1304. ஏ.கே.செட்டியார் - 6

உலகில் அழகிய பாரிஸ்
ஏ.கே.செட்டியார்


‘சக்தி’ இதழில் 1941-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
ஏ.கே.செட்டியார்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக