வெள்ளி, 11 ஆகஸ்ட், 2017

801. பி.ஸ்ரீ. - 20

மெய்விளங்கிய அன்பர்கள் : 
சேக்கிழார் பிறந்த நாடு : சேக்கிழாரும் அரசு முறையும்
பி.ஸ்ரீ.


1948-இல் அறிஞர் பி.ஸ்ரீ. “சுதேசமித்திர”னில் எழுதிய ஒரு தொடரிலிருந்து ஒரு கட்டுரையின் முதல் பக்கம் ! ( மற்ற பக்கங்கள் கிட்டவில்லை.) 


இன்னொரு முழுக் கட்டுரை! 


[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி. ஸ்ரீ படைப்புகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக