வெள்ளி, 12 அக்டோபர், 2018

1163. பி.எஸ்.ராமையா - 4

புதுமைக் கோயில்
பி.எஸ்.ராமையா

‘காதம்பரி’ இதழில் 48-இல் வந்த ஒரு கதை.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.எஸ்.ராமையா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக