ஞாயிறு, 30 டிசம்பர், 2018

1204. சங்கீத சங்கதிகள் - 171

டிசம்பர் கச்சேரிகள்
‘கல்கி’


1944-இல் ’கல்கி’ இதழில் ’கர்நாடகம்’ என்ற பெயரில் எழுதிய கட்டுரை.

[ நன்றி: இரா.முருகன் ]


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 


'கல்கி’ கட்டுரைகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக