வியாழன், 19 ஏப்ரல், 2018

1037. வ.ரா. - 4

ஆத்தூர் முத்து 
வ.ரா.

1943-இல் ‘சுதேசமித்திர’னில் வந்த ஒரு நடைச் சித்திரம். ஒரு சங்கீத வித்வானைப் பற்றியது.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வ.ரா.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக