செவ்வாய், 24 ஜூலை, 2018

1126. கி.வா.ஜகந்நாதன் - 28

தவளையின் புலம்பல்
கி.வா.ஜகந்நாதன்1943-இல் சுதேசமித்திரனில் வந்த ஒரு கட்டுரை.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 
கி.வா.ஜகந்நாதன்

1 கருத்து:

கருத்துரையிடுக