ஞாயிறு, 8 ஜூலை, 2018

1112. மயிலை சீனி.வேங்கடசாமி - 2

கங்காதர மூர்த்தியின் அரியதொரு சிற்பம்
மயிலை சீனி வேங்கடசாமி ஜூலை 8. மயிலை சீனி.வேங்கடசாமி அவர்களின் நினைவு தினம்

Journal of Tamil Studies -இல் 1974-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.


[ நன்றி: http://www.ulakaththamizh.org ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
மயிலை சீனி.வேங்கடசாமி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக