புதன், 2 ஜனவரி, 2019

1206. டிசம்பரில் சென்னை: கவிதை

டிசம்பரில்  சென்னை
பசுபதி


[ ஓவியம்: கேசவ் ] 

மாதம் டிசம்பரில் பாடும் கொசுக்களும்
. வந்து குலாவிடும் சென்னையில் ,
பாதச் சலங்கைகள் கீதக் குழுவுடன் 
. பண்ணும் கணக்குகள் ஜாலமே!
நாத சபைகளை நாடும் நரர்களின்
. ஞானம் தனியொரு ஞாலமே!
கூதல் விடியலில் மாட மயிலையில்
. கோஷ்டி பஜனைகள் கோலமே!


தொடர்புள்ள பதிவுகள் :


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக