வெள்ளி, 25 ஜனவரி, 2019

1223. பாடலும் படமும் - 53

புரட்சித்தீ மூட்டிய போர்க்கவி முரசு
’தமிழரசு ‘ இதழில் 1971-இல் வந்த ஒரு கவிதை, அதற்கேற்ற ஓவியம்.
கவிஞர்: புலவர் தமிழ்ப்பித்தன்
ஓவியர்: “குமார்” ( "திருப்புத்தூர் திருத்தளியான்" / குமாரசாமி அம்பிகாபதி )  


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பாடலும், படமும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக