செவ்வாய், 8 ஜனவரி, 2019

1210. பாடலும் படமும் - 51

கைலைக் காட்சி 

‘கல்கி’ இதழின் முதல் தீபாவளி மலரின் ( 1942) அட்டைப் படமாய் ‘மணியம்’ வரைந்த படமும்,  அதை விளக்கும் மணிவாசகரின் பாடலும்.

மணியம் வரைந்த முதல் மலர் அட்டைப்படம் இதுவாய்த்தான் இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன்!

மணியத்தை மணி என்று அழைத்து ஆசிரியர் ‘கல்கி’ இந்த மலரில் எழுதியது :
” இந்த மலரின் அற்புதமான மேலட்டைப் படத்தையும், கண்ணுக்கு விருந்தளிக்கும் வேலன் பாட்டுச் சித்திரத்தையும் எழுதிய இளம் சைத்ரிகர் மணியைப் பற்றி அதிகம் சொன்னால் திருஷ்டிப்படப் போகிறதென்று நிறுத்தி விடுகிறேன்”

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பாடலும், படமும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக