வெள்ளி, 11 ஜனவரி, 2019

1214. சங்கீத சங்கதிகள் - 174

சர்வம் சங்கீதமயம்! 

சென்னை ‘மியூசிக் அகாடெமி’ யின் தொடக்க கால வரலாற்றைக் கூறும் இந்தக் கட்டுரை 1946-இல் ‘பாரிஜாதம்’ இதழில் வந்தது .

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக