புதன், 2 மே, 2018

1048. வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி - 7

என் வாழ்க்கையின் அம்சங்கள் -3
வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி 

’சுதேசமித்திர’னில்  1941-இல் வந்த இரு கட்டுரைகள் !

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி: சுதேசமித்திரன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக