புதன், 23 மே, 2018

1071. பழங்கால விளம்பரங்கள் : கட்டுரை

பழங்கால விளம்பரங்கள்
பசுபதி 

‘இலக்கியவேல்’ இதழில் டிசம்பர் 17 -இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பசுபடைப்புகள்

சங்கச் சுரங்கம் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக