ஞாயிறு, 27 மே, 2018

1074. ஜவகர்லால் நேரு -3

சுதந்திர வீரர் ஜவஹர்
’ஸரஸி’

‘சக்தி’ இதழில் 1940-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.
[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort.  Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


ஜவகர்லால் நேரு 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக