வெள்ளி, 21 அக்டோபர், 2016

சங்கீத சங்கதிகள் - 96

முத்துசாமி தீக்ஷிதர் கீர்த்தனைகள் -1

டி.எல்.வெங்கடராமய்யர் பாடாந்தரப்படி 
பி.ராஜமய்யர் ஸ்வரப்படுத்தியது.


அக்டோபர் 21. முத்துசாமி தீக்ஷிதரின் நினைவு தினம்.

’சுதேசமித்திரனில்’  1956 -இல் வந்த இரு கட்டுரைகள்:

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக