வெள்ளி, 24 மார்ச், 2017

சங்கீத சங்கதிகள் - 114

முத்துசாமி தீக்ஷிதர் கீர்த்தனைகள் -2டி.எல்.வெங்கடராமய்யர் பாடாந்தரப்படி 
பி.ராஜமய்யர் ஸ்வரப்படுத்தியது.

மார்ச் 24. முத்துசாமி தீக்ஷிதர் பிறந்த தினம்.


’சுதேசமித்திரனில்’  1956 -இல் வந்த ஒரு கட்டுரை:
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக