சனி, 31 டிசம்பர், 2022

2389. வசுமதி ராமசாமி - 9

தேவியின் கடிதங்கள் - 7

வசுமதி ராமசாமி 
கல்கியில் 1956-இல் தொடங்கிய  இந்தத் தொடரிலிருந்து மேலும்  மூன்று  கடிதங்கள் இதோ.

[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வசுமதி ராமசாமி  

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2022

2388. சங்கச் சுரங்கம்: ஊஞ்சல் நாடகம்

ஊஞ்சல் நாடகம்

பசுபதி 'இருவாட்சி' 2020 பொங்கல் சிறப்பிதழில் ( ஆசிரியர்: எஸ்.சங்கரநாராயணன்)  வந்த கட்டுரைக்கதை.

[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள் :

சங்கச் சுரங்கம் 

பசுபடைப்புகள் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

புதன், 28 டிசம்பர், 2022

2387. பாடலும் படமும் - 164

இராமாயணம் - 26

சுந்தர காண்டம்எஸ்.ராஜம் வால்மீகி ராமாயண நூலிற்கு வரைந்த ஓவியங்களில் ஏழாம் ஓவியத்தைப் பார்ப்போம். அதற்குப் பொருத்தமான கம்பனின் பாடலையும் பார்ப்போம்.  இந்த நூல் ( இரண்டாம் பதிப்பு)  கலைமகள் ஆசிரியர் நாராயணசாமி ஐயரால்  1958 -இல் வெளியிடப் பட்டது.அந்த நூலில் மேலே உள்ள ராஜம் அவர்களின் படத்தின் அடியில் வால்மீகியின் இந்த ஸ்லோகம் காணப் படுகிறது.

वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः।
रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्

"O noble lady I am a vanara, an envoy of learned Rama. You see this ring with Rama's name inscribed on it, O godlike lady"
கம்பன்
"மீட்டும் உரை வேண்டுவன இல்லை" என, "மெய்ப் பேர்
தீட்டியது; தீட்டஅரிய செய்கையது; செவ்வே,
நீட்டு இது" என,நேர்ந்தனன்' எனா, நெடிய கையால்,
காட்டினன் ஓர்ஆழி; அது வாள் நுதலி கண்டாள்.

மீட்டும் உரைவேண்டுவன இல்லை என - திரும்பவும் யான் கூற
வேண்டியவை இல்லை என்று; 
மெய்ப்பேர் தீட்டியது - உண்மைப் பேர் பொறிக்கப்பட்டதும்; 
தீட்டரிய செய்கையது - எழுத முடியாத வேலைப்பாடு பெற்றதும்;
 (ஆன) இது - இந்தத் திருவாழி; 
செவ்வே நீட்டு எனசெவ்வையாய் அமைந்த திருமுகம் என்று கூறி;
 (இராமபிரான்) நேர்ந்தனன்என்பால் வழங்கினான்; 
எனா - என்று கூறி (அனுமன்); 
நெடிய கையால்நீண்ட கைகளில்; 
ஓர் ஆழி - ஒப்பற்ற மோதிரத்தை; 
காட்டினன்காண்பித்தான்;  
அது - அந்த மோதிரத்தை; 
வாள் நுதலி - ஒளிமிக்க நெற்றியை உடைய பிராட்டி; 
கண்டாள் - பார்த்தாள்.
[ நன்றி : ஓவியம்- லலிதாராம் ]
 
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா 

பாடலும், படமும்

பாடலும்படமும் : 1 

இராமாயணம் 

எஸ்.ராஜம் 

எஸ்.ராஜம்: 'வால்மீகி ராமாயண'நூல் படங்கள்

S Rajam - A Rare Gem Indeed : FB Page devoted to Sr S.Rajam 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

2386. ஆர்வி - 7

மாட்னி ஷோ

ஆர்வி

[ ஓவியம்: ஸாகர் ]

[ நன்றி: சுதேசமித்திரன்] 


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
ஆர்வி 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

செவ்வாய், 27 டிசம்பர், 2022

2385. பாடலும் படமும் - 163

பூவோடு உயிரையும்  செருகும் பெண்கள்! 


 1943-இல் கல்கியில் வந்த  இன்னுமொரு கவிச்சித்திரம் . மணியம்  அவர்களின் ஓவியம்.


[ நன்றி : கல்கி ]


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பாடலும், படமும்

பாடலும்படமும் : 1  

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


2384. சாவி - 25

கலியுகக் கர்ணன்

சாவி

1944-இல் 'கல்கி'யில் வந்த கதை.

[நன்றி: கல்கி]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ] 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

திங்கள், 26 டிசம்பர், 2022

2383. வெ. சாமிநாத சர்மா - 10

கண்ணியம் காத்த கவிஞன்

வெ.சாமிநாத சர்மா


'வரலாறு கண்ட கடிதங்கள்' என்ற தொடரில் வந்த ஒரு கட்டுரை.


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வெ.சாமிநாத சர்மா

Dante Alighieri

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 


2382. ஓவிய உலா - 45

இசைமணிகள்-7:யாழைப் பழித்த மழலை ( ஞான   சம்பந்தர்)
[ஓவியம்: எஸ்.ராஜம்]

[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா  

எஸ்.ராஜம்

S Rajam - A Rare Gem Indeed : FB Page devoted to Sr S.Rajam 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

ஞாயிறு, 25 டிசம்பர், 2022

2381. சங்கீத சங்கதிகள் - 341

ஸ்ரீ ஸ்வாதித் திருநாள்

செம்மங்குடி ஸ்ரீநிவாசய்யர்


டிசம்பர் 26. ஸ்வாதித் திருநாளின் நினைவு நாள்.[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 

சங்கீத சங்கதிகள் - 1

செம்மங்குடி

ஸ்வாதித் திருநாள்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

2380. ஓவிய உலா - 44

 இசைமணிகள்-6:இசையால் இறைக்காட்சி (தியாகராஜர்)


[ஓவியம்: எஸ்.ராஜம்]


[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா  

எஸ்.ராஜம்

S Rajam - A Rare Gem Indeed : FB Page devoted to Sr S.Rajam 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

சனி, 24 டிசம்பர், 2022

2379. த.நா.குமாரஸ்வாமி - 3

பித்துக்கொள்ளி
த.நா.குமாரஸ்வாமிடிசம்பர் 24. த.நா.குமாரஸ்வாமியின் பிறந்தநாள்.


 [ நன்றி: உமா ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!