செவ்வாய், 11 மே, 2021

1869. சிறுவர் மலர் - 17

துப்பறியும் சுப்புடு - 5

‘சந்தனு’


’துப்பறியும் சாம்பு’வை நினைவுபடுத்தும் இந்தத் தொடர் சுதேசமித்திரனில் 1956-இல் வந்தது.

[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சிறுவர் மலர்
 
பி.கு.  I have now switched to a new service , follow.it  which will deliver my blog-updates to your e-mail regularly. If you like what you have read and the contents of my blog and would like to be a follower of my blog, please enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog. You  will also find many new features in this follow.it  site which you may like. If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!  

திங்கள், 10 மே, 2021

1868. பி.எஸ்.ராமையா - 7

இலக்கியத் துறையில் இளைஞர்கள்! 


 [ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.எஸ்.ராமையா

மணிக்கொடிக் காலம் : 1.முகப்பு

ஞாயிறு, 9 மே, 2021

1867. பாடலும் படமும் - 137

 தாய்த் தத்துவம்!

 மே 9.  அன்னையர் தினம்.[ ஓவியம்: சந்திரா]

  

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள்ள பதிவுகள்:

1866. ஆர்.கே.நாராயணன் - 3

அவன் செய்த குற்றம்
ஆர்.கே.நாராயண்
தமிழாக்கம்: ரா.வீழிநாதன்


[ நன்றி: கல்கி ]
 [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வெள்ளி, 7 மே, 2021

1865. கு.ப.ராஜகோபாலன் - 5

பெண்மனம்
கு.ப.ராஜகோபாலன் 'பாரதமணி'யில் 1938-இல் வந்த ஒரு கதை.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
கு.ப.ராஜகோபாலன்