செவ்வாய், 31 மே, 2022

2135. கலைக்கோவில்கள் - 21

கர்நாடக சங்கீத மத்தியக் கல்லூரி 


'கல்கி'யில் 1963-இல் வந்த இந்த அருமைத் தொடரில் இன்னொரு கட்டுரை.[ நன்றி : கல்கி ] 

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


திங்கள், 30 மே, 2022

2134. சங்கீத சங்கதிகள் - 310

பட்டணம் சுப்ரமணிய ஐயர்
டி.கே.கோவிந்தய்யர் 
1942-இல் கல்கியில் வந்த கட்டுரை. [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : கல்கி ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 


ஞாயிறு, 29 மே, 2022

2133. சுந்தர ராமசாமி - 5

கடன் கொடுத்தார் நெஞ்சம்போல்
சுந்தர ராமசாமிமே 30. சுந்தர ராமசாமியின் பிறந்த தினம். [ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it   will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

2132.கலைக்கோவில்கள் - 20

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி 


'கல்கி'யில் 1963-இல் வந்த இந்த அருமைத் தொடரில் இன்னொரு கட்டுரை.
[ நன்றி : கல்கி ] 

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


சனி, 28 மே, 2022

2131. ஜெகசிற்பியன் - 5

நரிக்குறத்தி

ஜெகசிற்பியன்


மே 26. ஜெகசிற்பியனின் நினைவு தினம்[ நன்றி: உமா]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


ஜெகசிற்பியன்

 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it   will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

வெள்ளி, 27 மே, 2022

2130. நட்சத்திரங்கள் - 15

தென்னிந்திய நாடக சங்கீத ரமணி : ரத்னாபாய், ஸரஸ்வதிபாய்

 அறந்தை நாராயணன்


[ நன்றி; தினமணி கதிர், பாபு பழனியப்பன்]


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


நட்சத்திரங்கள்
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

2129. கலைக்கோவில்கள் - 19

சென்னை தொழில் நுணுக்கக் கல்லூரி


'கல்கி'யில் 1963-இல் வந்த இந்தத் தொடரில் இன்னொரு கட்டுரை.  சுஜாதா, அப்துல் கலாம் இருவரும் படித்த கல்லூரி இது என்பது இப்போது  பலரும் அறிந்த விஷயம்.


  


[ C.Rajam ]

கட்டுரையைப் படித்த  ஒருவரின் பின்னூட்டக் கடிதம் அடுத்த இதழில் வந்தது. 

[ நன்றி : கல்கி ] 

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

வியாழன், 26 மே, 2022

2128. அ.சீநிவாசராகவன் - 9

நேருவா மறைந்தார்?

'நாணல்'


நேரு 1964-இல் மறைந்தவுடன், அ.சீநிவாசராகவன் எழுதிய கவிதை.

 


[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

புதன், 25 மே, 2022

2127. கலைக்கோவில்கள் - 18

 வூர்ஹிஸ் கல்லூரி


'கல்கி'யில் 1963-இல் வந்த இந்தத் தொடரில் இன்னொரு கட்டுரை.           
[ நன்றி : கல்கி ] 

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!