திங்கள், 30 மே, 2022

2134. சங்கீத சங்கதிகள் - 310

பட்டணம் சுப்ரமணிய ஐயர்
டி.கே.கோவிந்தய்யர் 
1942-இல் கல்கியில் வந்த கட்டுரை. [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : கல்கி ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 


கருத்துகள் இல்லை: