ஞாயிறு, 31 டிசம்பர், 2017

952. தொ.மு.சி.ரகுநாதன் -2

துஞ்சலும் இலர்
“ திருச்சிற்றம்பலக் கவிராயர்”



டிசம்பர் 31. தொ.மு.சி. ரகுநாதனின் நினைவு தினம்.

‘சக்தி’ இதழில் 54-இல் வந்த அவருடைய ஒரு கவிதை இதோ.




 [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்

951. கி.வா.ஜகந்நாதன் - 20

திருவெம்பாவை -14:
பாடி ஆடுவோம்
கி.வா.ஜகந்நாதன் 


திருவெம்பாவையில் 14-ஆம் பாடல்





 
  [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

சனி, 30 டிசம்பர், 2017

950. நட்சத்திரங்கள் -3; வி.நாகையா

சித்தூர் வி. நாகையா 
அறந்தை நாராயணன்


டிசம்பர் 30. நாகையாவின் நினைவு தினம்.








[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

நட்சத்திரங்கள்


949. கி.வா.ஜகந்நாதன் - 19

திருவெம்பாவை -13:
பிராட்டியும் பிரானும் போன்ற பொய்கையில் ஆடுவோம்
கி.வா.ஜகந்நாதன் 


திருவெம்பாவையில் 13-ஆம் பாடல்.
==






[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
 
தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

வெள்ளி, 29 டிசம்பர், 2017

948. கி.வா.ஜகந்நாதன் - 18

திருவெம்பாவை -12:
சுனைநீர் ஆடுவோம்  
கி.வா.ஜகந்நாதன்



திருவெம்பாவையில் 12-ஆம் பாடல்.







 [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

வியாழன், 28 டிசம்பர், 2017

947.கி.வா.ஜகந்நாதன் - 17

திருவெம்பாவை -11
எய்யாமற் காப்பாய்
கி.வா.ஜகந்நாதன் 


திருவெம்பாவையில் 11-ஆம் பாடல்.
==









 [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

புதன், 27 டிசம்பர், 2017

946. கி.வா.ஜகந்நாதன் - 16

திருவெம்பாவை -10;
ஏது அவனைப் பாடும் பரிசு?
கி.வா.ஜகந்நாதன்

திருவெம்பாவையில் பத்தாம் பாடல்.
====






 [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

செவ்வாய், 26 டிசம்பர், 2017

945. கி.வா.ஜகந்நாதன் - 15

திருவெம்பாவை -9:
உன் அடியார் எம் கணவர் ஆவார்
கி.வா.ஜகந்நாதன் 

[ ஓவியம்: சித்ரலேகா, நன்றி: கலைமகள் ] 

திருவெம்பாவையில் ஒன்பதாம் பாடல்.







 [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்: