வெள்ளி, 25 ஜூலை, 2014

தென்னாட்டுச் செல்வங்கள் - 11

கங்கை கொண்ட சோழபுரம் -1 

121. கஜலட்சுமியும் சரஸ்வதியும் 

மாமன்னன் இராஜேந்திர சோழன் அரியணை ஏறிய 1000 -ஆம் ஆண்டுவிழா ஜுலை 24, 25, 2014 -இல் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்  படுகிறது.


இந்தச் சமயத்தில், "இறையருள் ஓவியர்" சில்பியும், தேவனும் 'தென்னாட்டுச் செல்வங்கள் ' தொடரில் கங்கை கொண்ட சோழபுரச் சிற்பங்களைப் பற்றி என்ன வரைந்துள்ளனர் என்று பார்ப்போமா?  இந்த ஓவியக் கட்டுரைகள் 1950-களில் விகடனில் வந்தன என்பதைச் 'சில்பி' ரசிகர்கள் முன்பே அறிவர்; ஆம், 60-ஆண்டுகளுக்கும் முன்பு.

இதோ முதல் கட்டுரை !


[ நன்றி : விகடன் ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
'தென்னாட்டுச் செல்வங்கள்" கட்டுரைகள் 

வியாழன், 24 ஜூலை, 2014

ஆனந்த சிங்: மாயக் களவு -4

மாயக் களவு -4

                                                     


முந்தைய பகுதிகள்:
மா.க.-1
மா.க. -2
மா.க. -3
(தொடர்ச்சி)


( நிறைந்தது )

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 
மற்ற ஆனந்த்சிங் கதைகள்

புதன், 23 ஜூலை, 2014

ஆனந்த சிங்: மாயக் களவு -3

மாயக் களவு -3

முந்தைய பகுதிகள்:
மா.க. -1
மா.க.-2
(தொடர்ச்சி)
(தொடரும்)

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ : கதைகள்

செவ்வாய், 22 ஜூலை, 2014

ஆனந்த சிங்: மாயக் களவு -2

மாயக் களவு -2 
முந்தைய பகுதி : 
மாயக் களவு -1


( தொடர்ச்சி )


( தொடரும் )

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ : கதைகள்