வியாழன், 26 மே, 2022

2128. அ.சீநிவாசராகவன் - 9

நேருவா மறைந்தார்?

'நாணல்'


நேரு 1964-இல் மறைந்தவுடன், அ.சீநிவாசராகவன் எழுதிய கவிதை.

 


[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: