வியாழன், 2 பிப்ரவரி, 2023

2454. ஓவிய உலா - 52

கார்ட்டூன் காட்சிகள் -9: கொத்தவால் சாவடியில்

'செல்லம்'


[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா  

கார்ட்டூன் காட்சிகள் 

From Kotwal Chavadi to Koyambedu: Sriram V

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: