வெள்ளி, 19 அக்டோபர், 2018

1167. ஆர்.ஷண்முகசுந்தரம் - 1

தறிகாரன் ஜீவனம் 
ஆர்.ஷண்முகசுந்தரம் ‘சக்தி ‘ 1941 -இதழொன்றில் வந்த சிறுகதை.[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவு:

ஆர். சண்முகசுந்தரம் : விக்கிப்பீடியா

கருத்துகள் இல்லை: