சனி, 4 மார்ச், 2017

வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி - 3

வாழ்வைத் திரும்பிப் பெற்றாலோ? -2 

வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி 


இக்கட்டுரையின் முதல் பகுதி :


( தொடர்ச்சி) [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி: சுதேசமித்திரன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி

1 கருத்து:

Unknown சொன்னது…

எத்துணை உயர்ந்த மனிதர்?! பள்ளி ஆசிரியராய்ப் (அரசு ஊழியரைவிட ஊதியம் மிகுதி!), ஆங்கில அரசின் முகவராய், அவர்களுக்கே ஆங்கிலம்.சொல்லிக்கொடுக்கும் புலமை பெற்ற ஒருவரை மற்றொரு தலைவர் விமரிசருத்திருக்கிறார்! அந்தத் தலைவர் யாராக இருக்க்கூடும்? ஜ.நேரு?!

கருத்துரையிடுக