வியாழன், 16 மார்ச், 2017

அழ. வள்ளியப்பா -2

ஆளுக்குப் பாதி 
அழ.வள்ளியப்பா 

மார்ச் 16. அழ.வள்ளியப்பாவின் நினைவு தினம்.

’குழந்தைக் கவிஞர்’ அழ.வள்ளியப்பாவின் பாடல்களைப் பலரும் படித்திருப்பார்கள். ஆனால், அவருடைய கதைகளை ?

அழ.வள்ளியப்பா  வை.கோவிந்தனின் ‘சக்தி’யில் 1940-இல் சேர்ந்தார்.
(அங்கே ஒரு வருடம் தான் இருந்தார் என்று நினைக்கிறேன்.)  அங்கிருந்த தி,ஜ.ர போன்றோர் ஊக்குவிக்கவே, ‘சக்தி’யில்  கதைகள் எழுதத் தொடங்கினார்.

இதோ அவர் எழுதிய முதல் கதை! 1940 ‘சக்தி’  நவம்பர் இதழில்  வெளியானது. ஓர் ஆங்கிலக் கதையின் தழுவல்  என்று ’சக்தி’ ஆசிரியரே இதைச் ‘சக்தி’யில் அறிமுகம் செய்கிறார்.

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

அழ. வள்ளியப்பா

1 கருத்து:

Angarai Vadyar சொன்னது…

A really good one. Keeps you guessing till the end.Thanks for sharing.

கருத்துரையிடுக