புதன், 16 ஜனவரி, 2013

பதிவுகளின் தொகுப்பு: 1-100

பதிவுகளின் தொகுப்பு: 1-100 


 வாசகர்களின் வசதிக்காக, இவ்வலைப்பூவின் முதல் நூறு பதிவுகளின் தலைப்புகளும், இணையச் சுட்டிகளும் இதோ!1. போ! வேகமாகவே போ! : மாலை மாற்று: கவிதை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2009/07/blog-post.html

2.`தேவன்’ நினைவு நாள்: மே 5, 2010
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/05/blog-post.html

3.'தேவன்’:கண்ணன் கட்டுரை -1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/06/blog-post.html

4.'தேவன்':கண்ணன் கட்டுரை-2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/06/2.html

5.'தேவன்':கண்ணன் கட்டுரை-3
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/06/3.html

6.'தேவன்':  கண்ணன் கட்டுரை - 4
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/07/4.html

7.'தேவன்': நினைவுகள் - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/07/4.html

8.கொத்தமங்கலம் சுப்பு -1 : பல்கலைச் செல்வர்
9.கொத்தமங்கலம்  சுப்பு -2 : காந்தி மகான் கதை
10. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 3 : மண்ணை நம்பி வாழ்கிறோம்
11. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 4 : ராசரத்தினம் நாதசுரத்திலே
12.'தேவன்' : நினைவுகள் - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/08/2_30.html

13.கவிதை இயற்றிக் கலக்கு! -1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/09/1.html

14.கவிதை இயற்றிக் கலக்கு! - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/10/2.html

15. கவிதை இயற்றிக் கலக்கு! - 3
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/10/3.html

16. கவிதை இயற்றிக் கலக்கு! - 4
http://s-pasupathy.blogspot.com/2010/10/4.html

17. அகாடமியில் மாலை ஆறு மணி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

18. கவிதை இயற்றிக் கலக்கு - 5
http://s-pasupathy.blogspot.com/2011/03/5.html

19.கவிதை இயற்றிக் கலக்கு - 6
http://s-pasupathy.blogspot.com/2011/05/6.html

20. ’தேவன்' : தினமணிக் கட்டுரை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

21.’தேவன்’ : ஹிந்துவில் ஒரு கட்டுரை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

22. கல்கி -1 : இராஜாம்பாள் ; நூல் மதிப்புரை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2011/12/blog-post.html

23. பாரதி நினைவுகள்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html

24. ’தேவன்’ : சில கட்டுரைகள்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

25. 'தேவன்': மிஸ்டர் ராஜாமணி -1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/05/1.html

26. ’தேவன்’: மிஸ்டர் ராஜாமணி - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/05/2.html

27. ’தேவன்’ : மிஸ்டர் ராஜாமணி -3
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/05/3.html

28. ’தேவன்’: மிஸ்டர் ராஜாமணி -4
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/05/4.html

29. ‘தேவன்’ : மாலதி - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
30. ‘தேவன்’: மாலதி -2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/2.html

31. 'தேவன்’ - 1: ஸரஸ்வதி காலெண்டர்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post_08.html

32. ’தேவன்’: துப்பறியும் சாம்பு - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/1.html

33.’தேவன்’: துப்பறியும் சாம்பு - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/2_12.html

34.’தேவன்’: துப்பறியும் சாம்பு - 3
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/3.html

35.’தேவன்’ - 2 : ஐயோ! சுண்டெலி!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post_14.html

36.கல்கி’ -2: காளிதாஸ் - திரைப்பட விமர்சனம்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post_15.html

37.'தேவன்’: துப்பறியும் சாம்பு - 4
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/4.html

38.’சசி’ - 1 : பெயர் மாற்றம்!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post_22.html

39.மரபோவிய உலகின் மாபெரும் ஐவர்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post_23.html

40.சாவி - 1: பங்களூர் மெயிலில்
41.’தேவன்’ - 3 : நாகப்பன்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post_27.html

42.’கல்கி’: பேனா மன்னன்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post_28.html

43.கவிதை இயற்றிக் கலக்கு -7
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/7.html

44. சசி - 2: தந்திரம் பலித்தது!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

45.’சாவி’ - 2: ’அட்டெண்டர்’ ஆறுமுகம்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post_03.html

46.கல்கி : பாரதியின் நகைச்சுவை -1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/1.html

47.’கல்கி’ : பாரதியின் நகைச்சுவை - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/2.html

48.‘தேவன்’: மிஸ்டர் ராஜாமணி -5
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/5.html

49.‘சாவி’ - 3: ‘நான்தான்’ நாகசாமி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html

50.“ திருமால் மாருதி” : மாலை மாற்று
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post_09.html

51.ஏ.எஸ்.ராகவன்: எங்கள் தேவன்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post_11.html

52.தேவன் - 4: எனது மனமார்ந்த நன்றி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post_15.html

53. சசி - 3 : அதிர்ஷ்டசாலி!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post_20.html

54.'தேவன்’ - 5: கல்கி என்னும் காந்த சக்தி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post_31.html

56.ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/1.html

57.ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/2.html

58. ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ - 3
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/3.html

59.ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ - 4
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/4.html

60.ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ - 5
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/5.html

61. ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ - 6
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/6.html

62.கவிதை இயற்றிக் கலக்கு - 8
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/8.html

63.சாவி - 4: 'எதிர்வாதம்' ஏகாம்பரம்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/4_15.html

64.ரா.கி.ரங்கராஜன் - 1: யோசனை கேட்க
வராதீர்கள்!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/1_19.html

65.ரா.கி.ரங்கராஜன் - 2: நன்றி கூறும் நினைவு நாள்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/2_3701.html

66.கல்கி - 3: மீசை வைத்த முசிரி! திரைப்பட விமர்சனம்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/3_25.html

67.சாவி -5 : ’வைத்தியர்’ வேதாசலம்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/5_28.html

68.வெண்பா வீடு - 1: இன்று ஏன் பல்லிளிப்பு?
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/1_30.html
69.ரா.கி.ரங்கராஜன் - 3: என் முதல் கதை!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/3.html
70.ஆரணியாரின் நூல்கள்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

71.ரா.கி.ரங்கராஜன் - 4: ‘கல்கி’யின் முத்திரை!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/4_9.html

72.பாரதி மணிமண்டபம் - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/1.html

73.பாரதி மணிமண்டபம் - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/2.html

74.பாரதி மணிமண்டபம் - 3
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/3_12.html

75.பாரதி மணிமண்டபம் - 4
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/4.html

76.பாரதி மணிமண்டபம் - 5
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/5.html

77.பாரதி மணிமண்டபம் - 6
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/6.html

78. பாரதி மணிமண்டபம் - 7
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/7.html

79.மையல்: கவிதை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/blog-post_14.html

80.’தேவன்’: போடாத தபால் - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/1_19.html
81.செருப்புக்கும் உண்டே திருட்டு! : கவிதை

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/blog-post_22.html

82.சொற்களைச் சுவைப்போம் - 1: அகரம் முதல்
83.சொற்களைச் சுவைப்போம் - 2: உயிர்த்தொடர், மெய்த்தொடர...
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/2_30.html

84.சாவி - 6 : 'அரசியல்' அண்ணாசாமி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/10/6.html

85.நேற்றும், இன்றும்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/blog-post_8158.html

86.’தேவன்’: நடந்தது நடந்தபடியே - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/10/1.html

87.’தேவன்’: நடந்தது நடந்தபடியே - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/10/2.html

88.முத்தமிடு! : கவிதை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

89.ரா.கி.ரங்கராஜன் - 5: தியாகபூமி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/10/5_21.html

90.சொற்களைச் சுவைப்போம் - 3: வலிமிகாத ஆத்திசூடி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/10/3.html

91.குறும்பா -1 : பட்டணத்தில் படிக்கின்ற கிட்டு!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/10/1_7412.html

92.சின்ன அண்ணாமலை -1 : தாரா சிங் -கிங்காங் போட்டி!
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/1.html

93.தீரக்கனல் : கவிதை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

94.பி.ஸ்ரீ. -1 : சித்திர ராமாயணம் - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/1-1.html

95.மலர் மோகம் : சிறுகதை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/blog-post_12.html

96.குறும்பா - 2,3: காசி, தாரை
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/23.html

97.செல்வமலைச் செவ்வேள்: சில நினைவுகள்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/blog-post_18.html

98.லா.ச.ராமாமிருதம் -1: சிந்தா நதி - 1
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/1-1_22.html

99.லா.ச.ராமாமிருதம் -1: சிந்தா நதி - 2
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/2-2.html

100.'சாவி - 7 : ‘அநுமார்' சாமியார்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/11/7.html

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

மற்ற பதிவுத் தொகுப்புகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக