வியாழன், 5 டிசம்பர், 2019

1408. சங்கீத சங்கதிகள் - 209

வீணை சண்முக வடிவு
கல்கி1957-இல் கல்கி இதழில் வந்த கட்டுரை.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : கல்கி ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


1 கருத்து:

RSR சொன்னது…

திருமதி எம்.எஸ். அவர்களின் தாயார் வீணை ஷண்முகவடிவு பற்றிய இந்தக் கட்டுரை மிகவும் அற்புதம். அவரைப் பற்றிய பல புதிய விஷயங்களை இப்போதுதான் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ..மெத்த நன்றி.