செவ்வாய், 31 ஜனவரி, 2023

2450. சிறுவர் மலர் - 33

பாவம், கபோதி! 

எஸ்.ஆறுமுகம்


ஜனவரி 31. பூவை எஸ்.ஆறுமுகம் பிறந்த தினம். 

அவர் கல்கியில் 48-இல் எழுதிய ஒரு சிறுவர் கதை  இதோ.


[நன்றி: கல்கி]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சிறுவர் மலர் 

பூவை எஸ். ஆறுமுகம்: பசுபதிவுகள்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: