ஞாயிறு, 12 ஆகஸ்ட், 2012

ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ - 6

ஆறு நெப்போலியன்களின் அதிசயம்
முந்தைய பகுதிகள் :

ஆனந்தசிங் - 1 

ஆனந்தசிங் - 2 

ஆனந்தசிங் - 3 

ஆனந்தசிங் - 4

ஆனந்தசிங் - 5


( தொடர்ச்சி )
 [  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

மற்ற ஆனந்தசிங் கதைகள்


( முற்றும் )

2 கருத்துகள்:

Unknown சொன்னது…

Reading flows easily i think it is easier to read than than thepandithar thamizh of that same period 100 years ago.the story value adds. I have noted that Aaraniaar has changed the names of all thepersons names of streets etc except napoleon which is historically universally known

Pas S. Pasupathy சொன்னது…

Thanks. Similarly AraniyAr introduced many Foreign Writers to Tamil-s!