வெள்ளி, 19 மார்ச், 2021

1828. சங்கீத சங்கதிகள் - 273

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 27

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார்  எழுதியது

 


 மேலும் ஐந்து தியாகராஜரின் கீர்த்தனைகள் இதோ

இவை 1936-இல் சுதேசமித்திரனில்  வெளியானவை. 


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள் 

கருத்துகள் இல்லை: