புதன், 3 மார்ச், 2021

1816. ஓவிய உலா - 16

பிச்சை எடுத்த பெருமான்

[ ஓவியம்: சந்திரா ]


காந்தியும்  ‘குருதேவ்’ என்று
     கைகுவித் திறைஞ்சும் தாகூர்
மாந்தருள் பலநாட்டாரும்
     மதங்களும் மருவி வாழ்ந்து
தேர்ந்தநல் லறிவை அன்பை
     செகமெலாம் பரப்ப வென்றே
 ‘சாந்திநி கேதன்’ என்ற
     சமரசச் சங்கம் தந்தோன்.   ( நாமக்கல் கவிஞர் )


[ நன்றி; கல்கி ]

P.S.
The original poem is:

“I had gone a-begging from door to door in the village path, when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream and I wondered who was this King of all kings!

My hopes rose high and methought my evil days were at an end, and I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust.

The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me and thou camest down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. Then of a sudden thou didst hold out thy right hand and say `What hast thou to give to me?'

Ah, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg! I was confused and stood undecided, and then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to thee.

But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little gram of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had had the heart to give thee my all.”

Gitanjali Poem No. 50

=====

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக